VELKOMMEN

Velkommen til Forum for Klosterarkæologi - et kontaktnetværk for forskere i middelalderens klostre.

Ombygninger, restaureringer og arkæologiske undersøgelser berører i stigende grad resterne af de middelalderlige danske klostre. Der ligger en stor viden gemt i disse anlæg. Forum for Klosterarkæologi er et initiativ, der søger at udbrede interesse og viden om disse væsentlige kulturhistoriske monumenter.